Bruxelles, 20.-21. marts 2014

EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag til EU-topmøde i Bruxelles. Forårstopmødet bruges typisk til at drøfte økonomiske spørgsmål, men situationen i Ukraine og på Krim vil givetvis dominere stats- og regeringschefernes drøftelser.

Denne artikel dækker disse emner:
Dagsordenen for EU-topmødet omfatter følgende emner:

  • Status på det europæiske semester og gennemførelsen af EU's overordnede Europa 2020-strategi.
  • Status på forhandlingerne om den såkaldte fælles afviklingsmekanisme for banker.
  • Klima og energi
  • EU's relationer til Afrika
  • Ukraine
Det europæiske semester

Det europæiske semester udgør den overordnede ramme for koordinationen af medlemslandenes økonomiske og budgetmæssige politikker. Stats- og regeringscheferne vil på topmødet afslutte den første fase i det årlige forløb under det europæiske semester. Under dette års europæiske semester vil fokus i høj grad være på politikker der fremmer konkurrenceevne, skabelse af jobs og bekæmpelse af arbejdsløshed - specielt for unge.

Stats- og regeringscheferne vil også gøre status over gennemførelsen af EU's overordnede vækststrategi - den såkaldte Europa 2020-strategi. En egentlig midtvejsevaluering er planlagt til forårstopmødet til næste år.

Den fælles afviklingsmekanisme for banker

Som det andet element i EU's bankunion forhandles der i øjeblikket om den såkaldte fælles afviklingsmekanisme for banker. Afviklingsmekanismen skal supplere den fælles tilsynsmekanisme, som trådte i kraft i november 2013. Medlemslandene forhandler med Europa-Parlamentet om selve afviklingsmekanismen, mens medlemslandene forhandler internt om en tilhørende afviklingsfond, som kan finansiere bankafviklinger.

Tidligt torsdag morgen lykkedes det for det græske EU-formandskab at indgå en aftale med Europa-Parlamentet om den fælles afviklingsmekanisme for banker.

Klima og energi

Stats- og regeringscheferne vil have den første politiske drøftelse af rammen for EU's klima- og energipolitik i perioden 2020 til 2030. Drøftelserne vil også omfatte energipriser, Europas store energiafhængighed samt energiudnyttelse. Det forventes også, at der vil blive støttet op om målet om at færdiggøre EU's indre energimarked i 2014. Europa-Kommissionen har i meddelelsen (KOM (2014) 0015) om politikrammen for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030 opsat en række mål for 2030:

Reduktion i udledningen af drivhusgasser på 40 % i forhold til 1990-niveau.
Et mål for vedvarende energi på mindst 27 % af energiforbruget.
EU's relationer til Afrika

Stats- og regeringscheferne vil drøfte forberedelserne af det fjerde EU-Afrika-topmøde, der løber af stablen den 2.-3. april i Bruxelles. Med et specielt fokus på fred og sikkerhed vil der være en drøftelse af EU's relationer til Afrika.

Ukraine

Topmødes forventes at blive domineret af den dramatiske udvikling på Krim og situationen i Ukraine generelt. På mødet for EU's udenrigsministre den 17. marts blev folkeafstemningen på Krim dagen før om tilslutning til Rusland afvist og erklæret ulovlig.

På denne baggrund besluttede EU at indføre indrejsesanktioner samt fastfrysning af aktiver i forhold til 21 personer vurderet til at være ansvarlige for handlinger, der har undermineret Ukraines uafhængighed.

Om fredagen vil EU's 28 stats- og regeringschefer sammen med Ukraines premierminister, Arseniy Yatseniuk, underskrive dele af den associeringsaftale mellem EU og Ukraine, hvis afvisning af den tidligere ukrainske præsident, var udgangspunktet for hele opstanden i Kiev.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik