Bruxelles, 27. maj 2014 (uformelt topmøde)

EU's stats- og regeringschefer mødes til uformelt topmøde i Bruxelles med det primære formål, at klarlægge den videre proces i forbindelse med valget af den næste formand for Europa-Kommissionen i lyset af udfaldet af valget til Europa-Parlamentet.

Denne artikel dækker disse emner:
Med Lissabontraktaten blev der indført en formulering om, at Det Europæiske Råd (EU's stats- og regeringschefer) ved udpegningen af den kommende formand for Europa-Kommissionen skal tage hensyn til udfaldet af valget til Europa-Parlamentet.

Hvad betyder det?

Europa-Parlamentet har tolket formuleringen i den retning, at stats- og regeringscheferne skal tage hensyn til, hvilke af Europa-Parlamentets syv politiske grupper der får flest stemmer ved valget, og nominere den kandidat, som den politiske gruppe med flest stemmer har udpeget.

EU's stats- og regeringschefer er ikke nødvendigvis helt enige i den fortolkning af bestemmelsen. De vil givetvis mene, at der godt kan tages hensyn til udfaldet af valget uden nødvendigvis af nominere kandidaten fra den største politiske gruppe. Hvordan det konkret kommer til at gå, er der ingen der kan spå om på nuværende tidspunkt. Europa-Kommissionens formand skal dog i sidste ende godkendes af et såkaldt absolut flertal i Europa-Parlamentet, hvilket svarer til mindst 376 ud af de 751 medlemmer.

Europa-Parlamentets indstilling

Den såkaldte formandskonference i Europa-Parlamentet har inden topmødet netop indstillet kandidaten fra den politiske gruppe, som fik flest stemmer ved valget - Jean-Claude Juncker fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (EPP).

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik