Ekstraordinært EU-topmøde den 30. august 2014

EU's stats- og regeringschefer mødes lørdag den 30. august 2014 for primært at sætte navn på EU's næste faste formand samt den næste udenrigsrepræsentant - den såkaldte højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Selve topmødet indledes klokken 17 med en samtale med Europa-Parlamentets formand.

De to poster varetages i øjeblikket af belgiske Herman Van Rompuy samt britiske Catherine Ashton. Der er dog også et par andre aktuelle sager på dagsordenen, som eksempelvis den seneste udvikling i Ukraine, hvor EU's stats- og regeringschefer skal drøfte situationen med den ukrainske præsident Petro Poroshenko. Situationen i Gaza samt Islamisk Stats brutale fremfærd i bl.a. Irak.

EU's topposter 

På det ekstraordinære EU-topmøde den 16. juli kunne EU's stats- og regeringschefer ikke blive enige om fordelingen af topposter, hvilket er baggrunden for, at stats- og regeringscheferne mødes igen for primært at forsøge at sætte navn på de to EU-topposter, som skal besættes i løbet af efteråret. EU's faste formand har siden topmødet den 16. juli haft konsultationer med medlemslandene om mulige kandidater til topposterne i et forsøg på at opnå konsensus om udnævnelsen på lørdagens topmøde.

Favoritterne

Umiddelbart inden mødet går i gang, er den polske premierminister, Donald Tusk, og den italienske udenrigsminister, Federica Mogherini, favoritter til posterne som henholdsvis EU's faste formand og udenrigsrepræsentant.

Udenrigsrepræsentanten

Med Jean-Claude Juncker på plads som formand for den nye Kommission, der tiltræder den 1. november 2014, rettes fokus også mod posten som EU's udenrigsrepræsentant. Foruden at være fast mødeleder for EU's udenrigsministre i Rådets, er udenrigsrepræsentanten nemlig også næstformand i Kommissionen, og det er derfor nødvendig at få denne post på plads, før Jean-Claude Juncker kan arbejde videre med at få sammensat den samlede Kommissions 28 medlemmer. Før den nye Kommission kan godkendes endeligt af Europa-Parlamentet og efterfølgende af EU's stats- og regeringschefer, skal de enkelte kommissærer igennem en række høringer i Europa-Parlamentet, som forventes at løbe af stablen i september.

Udenrigsrepræsentanten skal vælges af EU's stats- og regeringschefer med samtykke fra Kommissionens formand, hvorfor Juncker også er tilstede på topmødet. Embedsperioden er den samme som Kommissionens - fem år. Formelt skal repræsentanten vælges med kvalificeret flertal, men man vil som nævnt forsøge, at opnå enighed blandt alle 28 stats- og regeringschefer om den nye person på posten.

Udenrigsrepræsentanten er ansvarlig for koordineringen af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik samt udviklingen af denne politik. I november 2009 blev britiske Catherine Ashton udpeget posten af EU's stats- og regeringschefer.

EU's faste formand

Som bekendt er den danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt , også af flere medier blevet nævnt som kandidat til posten som fast formand for EU (formelt kaldet formand for Det Europæiske Råd) - den post som Herman Van Rompuy i øjeblikket varetager. EU's faste formand skal ikke godkendes af Europa-Parlamentet og først tiltræde den 1. december 2014. Besættelsen af posten som EU's faste formand kan få betydning for fordelingen af de "tunge" kommissærposter til de enkelte medlemslande.

Posten som EU's faste formand blev oprettet med Lissabontraktaten, og belgieren Herman Van Rompuy blev den 19. november 2009 udnævnt til EU's første faste formand med effekt fra den 1. december 2009. Embedsperioden er 2½ år med mulighed for forlængelse i endnu en periode. Rompuy blev under det danske EU-formandskab den 1. marts 2012 forlænget i endnu en periode frem til den 30. november 2014. Formelt vælges den faste formand af EU's stats- og regeringschefer i det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Det er den faste formands opgave at planlægge og lede møderne for EU's stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd (EU-topmøderne), hvor han skal forsøge at opnå enighed blandt EU's medlemslande, der ofte har modstridende nationale interesser.

Øvrige poster

Det kan være, at posten som formand for den såkaldte eurogruppe - bestående af eurolandenes finansministre - også kommer i spil på topmødet. Mandatet for den nuværende formand, nederlandske Jeroen Dijsselbloem, udløber dog først til juli 2015.

Endelig varetager EU's nuværende faste formand, Herman Van Rompuy, formelt endnu en post som fast leder af eurolandenes topmøder, der normalt afholdes i forbindelse med de normale EU-topmøder. Det er dog ikke et krav, at posten som fast formand for EU også omfatter eurolandenes topmøder, så denne post kan i princippet gå til en anden person. 

Dansk tilgang

På EU-topmøde den 26.-27. juni 2014 valgte stats- og regeringscheferne at nominere Jean-Claude Juncker som formand for Kommissionen. De valgte dog samtidig at vedtage en strategisk dagsorden for EU's udvikling i de kommende fem år - altså i Junckers og den nye Kommissions embedsperiode.

Fra dansk side lægger man vægt på, at den nye faste formand for EU samt udenrigsrepræsentanten er villige til arbejde ud fra disse prioriteter, der bl.a. omfatter fokus på vækst og beskæftigelse, sammenhold blandt de 28 medlemslande samt at EU skal fokusere på det, der giver mest mening på europæisk plan.

Selvom der formelt "kun" kræves et kvalificeret flertal i forbindelse med udnævnelsen af den faste formand for EU og udenrigsrepræsentanten lægger man fra dansk side vægt på, at posterne kan udnævnes med enighed blandt samtlige 28 stats- og regeringschefer. Det centrale er i dennes sammenhæng, at man sikrer den rette balance mellem personlige kvalifikationer, geografi og politisk orientering.

Den danske tilgang blev fremlagt af statsminister Helle Thorning-Schmidt i forbindelse med forelæggelsen af EU-topmødet for Folketingets Europaudvalg den 28. august, som du kan se i videoen herunder.

Øvrige emner

Stats- og regeringschefer forventes som nævnt også at drøfte den aktuelle situation i Ukraine og Irak samt udviklingen i Mellemøsten. Drøftelserne af situationen i Ukraine vil bl.a. ske på baggrund af udenrigsministrenes konklusioner fra rådsmødet den 15. august 2014 og sandsynligvis omfatte en evaluering af sanktionsniveauet overfor Rusland.

Resultat af EU-topmødet

EU’s stats- og regeringschefer udnævnte den polske premierminister Donald Tusk til den næste faste formand for Det Europæiske Råd. Samtidig blev den italienske udenrigsminister Federica Mogherini udnævnt til højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Begge poster blev udnævnt med konsensus blandt de 28 stats- og regeringschefer. Donald Tusk overtager også rollen som fast formand for eurolandenes topmøder, der typisk afholdes i forbindelse med de ordinære EU-topmøder.

På en pressekonference umiddelbart efter topmødet meddelte statsminister Helle Thorning-Schmidt, at den daværende økonomi- og indenrigsministre, Margrethe Vestager, bliver den nye danske EU-kommissær.

De øvrige resultater af EU-topmødet fremgår af konklusionerne fra mødet, som kan hentes via linket herunder.


Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik