Bruxelles, 15. oktober 2015

EU-topmøde om flygtninge, ØMU'en og Storbritannien.

DERokt2015


EU's stats- og regeringschefer mødes i Bruxelles til EU-topmøde, hvor flygtningesituationen igen står øverst på dagsordenen.

EU's faste formand, Donald Tusk, har indkaldt stats- og regeringscheferne til det ordinære oktober-topmødet, hvor bl.a. flygtningesituationen igen skal diskuteres af stats- og regeringscheferne. Tusk har sat følgende punkter på dagsordenen:

  • Flygtningesituationen. 
  • Den fremtidige udvikling af eurosamarbejdet (udvikling af den Økonomiske og Monetære Union).
  • Storbritanniens kommende folkeafstemning om forholdet til EU.


Flygtningesituationen

Drøftelserne vil generelt handle om samarbejdet med lande uden for EU i forbindelse med håndteringen af flygtningestrømmene. Spørgsmålet om håndteringen af EU's ydre grænser samt muligheden for hjemsendelse af personer, der ikke har brug for international beskyttelse, vil også blive behandlet af stats- og regeringscheferne. De vil særligt have fokus på udviklingen i Syrien samt Tyrkiets håndtering af de flygtningestrømme, der kommer gennem landet. Tusk lægger også op til en diskussion af den fremtidige indretning af Dublin-systemet, der regulerer, hvor asylansøgningerne skal behandles. Formålet og funktionen af de såkaldte modtagelsescentre (hotspots), hvor modtagelsen af flygtninge bliver sat mere i system, vil også blive drøftet. Tusk forventes også at teste opbakningen til et egentligt EU-grænsekorps. Endelig vil der også blive gjort status over de tidligere aftaler fra EU-topmødet i september samt EU-landenes økonomiske tilsagn.


ØMU'en

Der har igennem længere tid været arbejdet på forskellige forslag til at styrke ØMU'en - både på kort sigt, men specielt på langt sigt. Det luxembourgske EU-formandskab vil orientere om fremskridtene på området. Der forventes dog ikke mere dybdegående drøftelse af ØMU'en på topmødet. Tidligere har de fem formænd for henholdsvis Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Eurogruppen, Den Europæiske Centralbank samt Det Europæiske Råd udarbejdet en rapport om mulige fremtidsscenarier for ØMU'en. Stats- og regeringscheferne vil vende tilbage til emnet på EU-topmødet til december.


Folkeafstemning i Storbritannien

Storbritannien skal senest i 2017 have en folkeafstemning om, hvorvidt landet skal forlade EU-samarbejdet helt, eller blive i EU på et fornyet grundlag. Den britiske premierminister, David Cameron, vil derfor inden folkeafstemningen forsøge at få forhandlet nogle bedre vilkår igennem for Storbritanniens medlemskab. Det ligger dog endnu ikke fast, præcist hvilke ændringer af samarbejdet som den britiske premierminister vil forsøge at få igennem. EU's faste formand vil på topmødet orientere stats- og regeringscheferne om denne proces.

Statsministerens afrapportering fra EU-topmødet

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik