Bruxelles, 14.-15. demcember 2017

EU's stats- og regeringschefer mødtes d. 14.-15. december 2017 i Bruxelles for at diskutere sikkerhed og forsvar, den sociale dimension, uddannelse og kultur, klimaforandringer og Jerusalem. Den 15. december blev det desuden konkluderet, at anden fase af Brexit-forhandlingerne kan gå i gang.

Stats- og regeringscheferne mødtes d. 14.-15. december 2017 for at debattere en omfattende dagsorden, der bl.a. omhandlede

  • Forsvar og sikkerhed
  • Den sociale dimension, uddannelse og kultur
  • Klimaændringer
  • Jerusalem
  • Brexit

På mødet den 14. december diskuterede stats- og regeringscheferne alle de ovenstående emner med undtagelse af Brexit, der var emnet for mødet den 15. december. Desuden blev fremtiden for Den Økonomiske og Monetære Union og EU's migrationspolitik også drøftet.

Forsvar og sikkerhed

EU-lederne opfordrede til, at Programmet for Udvikling af den Europæiske Forsvarsindustri og en rådshenstilling om et instrument til kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling efter 2020 vedtages i 2018. Desuden hilste stats- og regeringslederne iværksættelsen af Det Permanente Strukturerede Samarbejde (PESCO) inden for forsvar velkommen. Afslutningsvis blev det understreget, at EU-lederne mener, at fælles projekter har stor betydning. Betydningen understøttes af, at det forventes, at Rådet fuldfører Athenamekanismen, der kan anvendes til at finansiere omkostninger for EU’s militære missioner og operationer, og der blev også anmodet om fælles aktioner i relation til samarbejdet mellem EU og NATO.

Den sociale dimension, uddannelse og kultur

Debatterne om den sociale dimension, uddannelse og kultur tog udgangspunkt i det sociale topmøde i Göteborg i november 2017. De elementer, der blev fremhævet som de vigtigste i forhold til at videreudvikle EU’s sociale dimension, er bl.a. gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder
Arbejdsmarkedsdialogen skal fremmes, mens kønsmæssige lønforskelle. Hvad angår uddannelse og kultur, blev EU-lederne enige om at gøre mere inden for de to områder ved bl.a. at sikre et inklusivt og udvidet Erasmus+-program, give mulighed for at kombinere studier i flere EU-lande, forbedre unges sprogfærdigheder og arbejde mod en gensidig anerkendelse af uddannelser på tværs af landene.

Brexit

De 27 stats- og regeringschefer blev den 15. december enige om, at processen vedrørende Brexit-forhandlingerne var så tilfredsstillende og nået så langt, at anden fase af forhandlingerne kunne iværksættes. I anden fase af forhandlingerne skal overgangsperioden og det rammerne for EU og Storbritanniens fremtidige forhold drøftes 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik