Göteborg, 17. november 2017

EU's stats- og regeringschefer mødtes til et uformelt topmøde i Göteborg d. 17. november, hvor styrkelse EU's indsats for uddannelse og kultur blev drøftet.

I anledningen af 30-året for Erasmusprogrammet, der blandt andet støtter udveksling blandt EU-landene, blev der afholdt et uformelt EU-topmøde i Göteborg d. 17. november 2017, hvor uddannelse og kultur var på dagsordenen. Der blev drøftet konkrete tiltag til at fremme EU's kultur- og uddannelsesdagsorden så som mere udveksling, et universitetsnetværk i Europa, gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og udveksling for kunstnere.

Kultur og uddannelse er en del af ledernes dagsorden, som blev enstemmigt bakket op på EU-topmødet i Bruxelles d. 20. oktober 2017.

I og med at dette uformelle topmøde er knyttet op på det sociale EU-topmøde den 14.-15. december 2017, benyttede Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet anledningen til at proklamere EU’s sociale søjle med 20 principper, der skal styrke EU-retten på det sociale område og give borgerne bedre rettigheder. Siden da har den sociale søjle været genstand for meget debat.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik