L 99 Forslag til lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. og anlægslov for naturgasforsyning og ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat.
Af: Finansminister Thor Pedersen (V)
Udvalg: Det Energipolitiske Udvalg
Samling: 2004-05 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Bilag

PDF HTML Betænkning - IKKE korr.læst
PDF HTML Tilføj. til bet. L 99, ENDELIG.doc
PDF HTML Tbet. L 99.doc
PDF HTML Følgebrev til EPU.doc
PDF HTML Høringsnotat.doc
PDF HTML Horingssvar til L 99.PDF
PDF HTML Tidsplan L 99.doc
PDF HTML Bet_L99.doc
PDF HTML Følgebrev
PDF HTML Talepapir - samrådsspørgsmål A
PDF HTML Talepapir - samrådsspørgsmål B
PDF HTML pbr106Bidrag til beretning.doc
PDF HTML Åbent brev
PDF HTML Indskannet 14/12-04, 8 sider
PDF HTML Den som bilag 1 nævnte strategiplan er ikke offentlig tilgængelig og derfor ikke medsendt til Folketinget.
PDF HTML Betænkning - IKKE korr.læst
PDF HTML Tilføj. til bet. L 99, ENDELIG.doc
PDF HTML 1. udkast til tillægsbetænkning
PDF HTML Tbet. L 99.doc
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik