L 120 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven.
(Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 29

Til:
skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato:
15-04-2005
Samling:
2004-05 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Hvorledes skal selskaber omfattet af skattekontrollovens § 3 B på selvangivelsen – jf. § 3 B, stk. 1 - indsende oplysninger om følgende typer aftaler med koncernforbundne selskaber: • Valutaterminsforretninger? • Optionsaftaler om valuta og varer? • Indgåede aftaler omlevering af varer (f.eks. olie)til forud fastsatte priser? • Sikringskontrakter for varer, f.eks. olie? Har det betydning for oplysningspligten, om der er tale om hedgingkontrakter?

Endeligt svar

Dokumentdato:
25-04-2005
Modtaget:
25-04-2005
Omdelt:
26-04-2005
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik