B 95 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skattebegunstigelsen af forældrekøbsordningen.
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2005-06
Status: Bortfaldet

Spørgsmål 2

Til:
skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato:
18-05-2006
Samling:
2005-06
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren oplyse, hvilket provenu ejendomsavancebeskatningen på ejerlejligheder - og om muligt også på udlejede ejerlejligheder i virksomhedsordningen - har givet for hvert af årene 1998-2005?

Endeligt svar

Dokumentdato:
02-06-2006
Modtaget:
02-06-2006
Omdelt:
02-06-2006
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik