L 151 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Omfanget af behandling på de regionale sygehuse, ligestilling af kvinders adgang til kunstig befrugtning uanset civilstand og seksuel orientering, vurdering af forældreuegnethed, lempelse af ægdonationsreglerne og forlængelse af opbevaringstiden for nedfrosne æg).
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

PDF HTML Spm. om lovforslaget indeholder forslag til ændringer, som ikke har været sendt i høring i forbindelse med det tidligere lovforslag fra folketingsåret 2003-04, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 26/1-06 fra Hans Pauli Sundstein, Grindsted, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om lovforslaget giver adgang til at familier, der allerede har fået barn ved hjælp af kunstig befrugtning, kan få hjælp til barn nr. 2, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til at sikre hel eller delvis donoranonymitet, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 3/3-06 fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 26/2-06 fra Helle Schønfeldt, Frederiksberg C, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til materiale modtaget af Nordisk Cryobank ved fortræde den 15/3-06, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 20/3-06 fra Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til materiale fra Dansk Fertilitetsselskab, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om det er korrekt, at de nye behandlingsformer medfører, at der næsten ikke bliver æg til overs til nedfrysning, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag, der fjerner loftet om, at det offentlige sygehusvæsen kun skal yde behandling indtil et par har fået ét fællesbarn, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag, der ved bevarelse af loftet på behandling til ét fællesbarn, giver parret mulighed for behandling til opnåelse af flere børn ved betaling, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om ministeren vil nedsætte et udvalg, der bl.a. skal belyse muligheden for en hel eller delvis ophævelse af donoranonymiteten, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 20/4-06 fra Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om ministerens forventninger til effekten af, at kvinder der ikke er i behandling, fremover skal kunne donere æg, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 5/5-06 fra Lars Fløe Olsen, Espergærde, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til artiklen "Skrap kritik af lesbiskes ret til kunstig befrugtning" fra DR, til indenrigs- og sundhedsministeren
PDF HTML Spm. om oversendelse af talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål A og B, til indenrigs- og sundhedsministeren
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik