L 151 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Omfanget af behandling på de regionale sygehuse, ligestilling af kvinders adgang til kunstig befrugtning uanset civilstand og seksuel orientering, vurdering af forældreuegnethed, lempelse af ægdonationsreglerne og forlængelse af opbevaringstiden for nedfrosne æg).
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 4

Til:
indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Dato:
02-03-2006
Samling:
2005-06
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til følgende forskellige måder at sikre hel eller delvis donoranonymitet: 1) hvor donor forpligtiger sig til, at et biologisk barn må få kendskab til donors anonymitet, hvis barnet og de juridiske forældre ønsker det. Hvis de juridiske forældre ikke ønsker det, må barnet først få oplyst donor, når barnet er blevet myndig. 2) hvor donor alene giver tilladelse til, at donoren kan opspores, hvis der i tilfælde af sygdom hos det biologiske barn, ledes efter en organdonor. Denne opsporing behøve ikke at være ensbetydende med brydning af anonymiteten over for barn eller juridiske forældre, men blot således at behandlende læge kan opspore donor med henblik på undersøgelse af, om vedkommende er egnet som donor af f.eks. knoglemarv til brug i det syge barns behandling. 3) hvor de juridiske forældre skriver under på, - om de ønsker sæd/æg fra en donor, der ønsker livslang og fuld anonymitet - om de ønsker sæd /æg fra en donor, der kan opspores i tilfælde af, at barnet får brug fra andet organmateriale i forbindelse med behandling af en livstruende sygdom - om de ønsker sæd/æg fra donor, der er indstillet på en senere ophævelse af anonymiteten over for barn og dets juridiske familie.

Endeligt svar

Dokumentdato:
28-03-2006
Modtaget:
28-03-2006
Omdelt:
30-03-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik