L 78 Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.
(aktieavancebeskatningsloven).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 28

Til:
skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato:
05-12-2005
Samling:
2005-06
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ifølge artiklen »Hold øje med nye aktieskatteregler« i Berlingske Tidendes Business den 3. december 2005 citeres afdelingsdirektør Tonny Nielsen, Nykredit Bank for følgende: »Overgangsreglerne betyder, at hvis man før nytår har en beholdning af aktier på under 136.600 kr. for enlige og 273.100 kr. for ægtepar, så vil de efter 3 års ejerskab kunne sælges skattefrit, uanset hvor meget de er steget til«. Vil ministeren oplyse, om dette er korrekt, og om dette efter ministerens opfattelser er en rimelig konsekvens af overgangsreglerne? Vil ministeren oplyse, hvorfor der ikke – som i de gældende regler – er et loft, hvorefter skattefriheden ophører hvis aktierne beholdes ud over det tidspunkt, hvor beholdningen første gang på et måletidspunkt overstiger grænsebeløbet (de 136.600 kr.), således at kun værdien op til første gang beholdningen måles, er skattefri?

Endeligt svar

Dokumentdato:
06-12-2005
Modtaget:
06-12-2005
Omdelt:
06-12-2005
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik