L 78 Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.
(aktieavancebeskatningsloven).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

PDF HTML Spm. om regeringen har overvejet at indføre et automatisk indberetningssystem for aktiehandel til brug for opgørelse af aktieskatten som foreslået af aktiebeskatningsudvalget, til skatteministeren
PDF HTML Spm. om, hvad ministeren agter at gøre for at sikre investorerne mod en ekstra beskatning og for at undgå, at udenlandske investeringsselskaber bevidst kan spekulere i at overtræde 25-pct.-reglen, til skatteministeren
PDF HTML Spm. om ministeren kan bekræfte, at lovforslaget er et brud på skattestoppet, jf. svar på spm. 4, til skatteministeren
PDF HTML Spm. om, hvilke foranstaltninger SKAT vil foretage for at kontrollere de skatteydere, der i 2000–04 har haft aktier noteret på NASDAQ, til skatteministeren
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik