L 154 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet m.m., udvidede beføjelser til Ankestyrelsen og de sociale nævn, borgerstyret personlig assistance, styrket indsats over for kvinder og børn på krisecentre m.v.).
Af: Velfærdsminister Karen Jespersen (V)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

PDF HTML Spm. om ministeren vil sikre midler til, at Det Sociale Tolkeprojekt kan fortsætte som forsøg, indtil det er afklaret, hvad der videre skal ske, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministeren kan redegøre for, hvad der forstås ved bemærkning 3.2 til L 154 om, at "Der er ikke krav om, at træningsmetoden skal være videnskabeligt dokumenteret", til veelfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 27/4-08 fra Landsforeningen for forældre der hjemmetræner deres hjerneskadede børn,til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-08 fra Mette Bang Jeppesen, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 30/4-08 fra repræsentanter for Dansk Pædiatrisk Selskabs Neurologiudvalg m.fl., til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministeren i forlængelse af ministerens besvarelse af L 154 - spørgsmål 16 og 72 vil redegøre nærmere for, hvorfor muligheden for at overdrage arbejdsgiveransvaret til kommunerne vil betyde væsentlige merudgifter for kommunerne, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-08 fra Dansk Blindesamfund, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 12/5-08 fra ABA-foreningen, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om effekten af det dansk/norske forskningsprojekt af Doman og Family Hope Center metoderne ’stort set er gået i stå, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om hvorfor ministeren afviser at stille ændringsforslag om at give mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til kommunerne, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministeren vil oplyse, om der med lovforslaget indføres en øvre grænse for refusion af tabt arbejdsfortjeneste i de situationer, hvor forældre vælger at hjemmetræne deres handicappede børn? Hvis det ikke er tilfældet, vil ministeren da stille ændringsforslag om at fastsætte en øvre grænse for refusion af tabt arbejdsfortjeneste, til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministeren kan beskrive en situation, hvor kommunalbestyrelsens afgørelse ikke i fornødent omfang tager hensyn til barnets bedste,til velfærdsministeren
PDF HTML Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/5-2008 fra Handicaphjælpernes faggruppeklub - FOA Århus, til velfærdsministeren
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik