L 154 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet m.m., udvidede beføjelser til Ankestyrelsen og de sociale nævn, borgerstyret personlig assistance, styrket indsats over for kvinder og børn på krisecentre m.v.).
Af: Velfærdsminister Karen Jespersen (V)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 97

Af:
Lene Hansen (S)
Til:
velfærdsminister Karen Jespersen (V)
Dato:
21-05-2008
Samling:
2007-08 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren oplyse, om der med lovforslaget indføres en øvre grænse for refusion af tabt arbejdsfortjeneste i de situationer, hvor forældre vælger at hjemmetræne deres handicappede børn? Hvis det ikke er tilfældet, vil ministeren da stille ændringsforslag om at fastsætte en øvre grænse for refusion af tabt arbejdsfortjeneste?

Endeligt svar

Dokumentdato:
26-05-2008
Modtaget:
26-05-2008
Omdelt:
26-05-2008

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik