L 166 Forslag til lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.
Af: Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (KF)
Udvalg: Boligudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 20/3-09 fra Dansk Energi Brancheforening, til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 23/3-09 fra Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 23/3-09 fra Ecoteck, til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 24/3-09 fra Rejsearbejdere.dk, til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML BOU L 166 - spm. 5-6.rtf
PDF HTML Spm., om ministeren kan redegøre for, hvilke isoleringsmaterialer der kan ydes tilskud til, jf. lovforslagets § 5, stk. 2", til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML Spm., om ministeren kan redegøre for, hvilke olie- og gaskedler, der kan opnå tilskud, jf. lovforslagets § 5, stk. 2 m.v., til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 25/3-09 fra Glarmesterlauget i Danmark, til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML BOU L 166 - spm. 10-11.rtf
PDF HTML BOU L 166 - spm. 12-25.rtf
PDF HTML BOU L 166 - spm. 26-33.rtf
PDF HTML BOU L 166 - spm. 34-76.rtf
PDF HTML Spm., om ministeren kan oplyse, om ministeren finder det retfærdigt, når man med lovforslaget udelukker ansøgninger fra almene boligselskaber og private andelsboligforeninger m.v., til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML BOU L 166 - spm. 78-81.rtf
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 26/3-09 fra Top-wood, til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 25/3-09 fra Marstal Fjernvarme, til økonomi- og erhvervsministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 26/3-09 fra Ecoteck, til økonomi- og velfærdsministeren
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik