L 207 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love.
(Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 21

Af:
Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S)
Til:
skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato:
11-05-2009
Samling:
2008-09
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Det fremgår af bemærkningerne, at der vil blive gennemført en undersøgelse af de energiintensive virksomheders konkurrenceforhold i 2012. Bestemmelsen kan vel kun meningsfyldt forstås, hvis denne undersøgelse skal ende i fritagelse eller nedsat energiafgift for konkurrenceudsatte virksomheder? Det ønskes oplyst, om denne forståelse er korrekt. Såfremt det er tilfældet, ønskes det oplyst, hvorfor undersøgelsen først skal gennemføres i 2012 og ikke i 2010, så der kan skabes størst mulig tryghed for virksomhedernes fremtidige afgiftsvilkår, hvilke virksomheder, der skal indgå i undersøgelsen, samt hvem der skal afgøre, om en virksomhed skal afgiftslempes.

Endeligt svar

Dokumentdato:
15-05-2009
Modtaget:
15-05-2009
Omdelt:
15-05-2009
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik