Forslag til direktiv om gennemførelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2010/18/EU
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20090410.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
30.07.2009
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COM/2009/0410
Retsgrundlag:
Art. 155, stk. 2 TEUF
EU's databaser om forslaget

Formålet med direktivet er at give retsvirkning til den rammeaftale om forældreorlov, som parterne indgik den 18. juni 2009.

Med aftalen udvides lønmodtagernes individuelle ret til forældreorlov fra tre måneder til fire måneder. Den ene af disse måneder kan ikke kunne overføres fra den ene til den anden forældre.

Hertil kommer en række andre forbedringer og præciseringer.

Forældrenes ret til at bede om ændrede arbejdsforhold ved tilbagevenden til arbejde efter orloven fastslås.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik