Forslag til direktiv om cybercrime og ophævelse rammeafgørelse 2005/222/RIA

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angreb på informationssystemer og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA {SEK(2010) 1122 final} {SEK(2010) 1123 final}

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Direktiv 2013/40/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100517.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Protokol 2 brev vedr. KOM (2010) 0517.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
30.09.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0273
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 83, stk. 1 TEUF - (Omfattet af det danske retsforhold)
EU's databaser om forslaget
 • 01-06-2011 kl. 07:00
  Møde nr. 34 i Europaudvalget
 • 08-04-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 29 i Europaudvalget
 • 11-02-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 19 i Europaudvalget
 • 05-11-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 6 i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 6. oktober 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 1. december 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Arbejdsdokumenter fra Kommissionen: SEK(2010) 1122 og SEK(2010) 1123

Forslaget har til formål at sikre en yderligere tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning i forhold til den gældende rammeafgørelse om angreb på informationssystemer

Forslaget indeholder en række forpligtelser for medlemsstaterne særligt med hensyn til kriminalisering af forskellige former for IT-kriminalitet og fastsætter bl.a. minimumsregler for straffene herfor. Forslaget indeholder desuden bestemmelser, der har til formål at forbedre samarbejdet mellem de retlige og andre kompetente myndigheder, herunder politiet og andre retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".
Titel Dato Dokumenttype Nummer
EUU alm. del - svar på spørgsmål 5 om opfølgning på oversigt vedr. retsforbeholdet, fra justitsministeren 03.12.2014 Endeligt svar

EUU alm. del

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/6-11 15.07.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 506

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 9.-10. juni 2011 - justitsdelen 22.06.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 9-10/6-11, justitsdelen 24.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 9-10/6-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/4-2011 04.05.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 393

2010-11 (1. samling)

Redegørelse for rådsmøde 11. - 12. april 2011 26.04.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 5

2010-11 (1. samling)

3081. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 12. april 2011 12.04.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - justitsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 11/2-11 23.03.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 333

2010-11 (1. samling)

3071. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 25. februar 2011 09.03.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 24-25/2-11, justitsdelen 04.03.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 24-25/2-11 - Justitsdelen 03.02.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 5/11-10 23.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 94

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10 11.11.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

3043. samling i Rådet Retlige og indre anliggender, Bruxelles, den 8.-9. november 2010 08.11.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

2010-11 (1. samling)

Grundnotat om angreb på informationssystemer 04.11.2010 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2010) 0517

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, justitsdelen 29.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik