Europaudvalget, Alm. del spørgsmål 5

Til:
justitsminister Mette Frederiksen (S)
Kopi til:
udenrigsminister Martin Lidegaard ()
Dato:
22-10-2014
Omtrykt dato:
31-10-2014
Samling:
2014-15 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I besvarelsen af EUU alm. del - svar på spørgsmål 200 (folketingsåret 2013-14) oplistes henholdsvis alle vedtagne EU-retsakter på Justitsministeriets område, der pga. det danske retsforbehold ikke er bindende for eller finder anvendelse for Danmark, og alle forslag til EU-retsakter, som Danmark pga. retsforbeholdet ikke deltager i vedtagelsen af. Som opfølgning på denne oversigt bedes ministeren for hvert enkelt retsforbeholdsramt, vedtagen retsakt og for hvert enkelt retsforbeholdsramt forslag til EU-retsakt, som er under forhandling, skitsere: 1.) hovedindholdet af retsakten eller forslaget 2.) baggrunden for, at der er taget initiativ til retsakten eller forslaget, 3.) konkrete eksempler på retsaktens eller forslagets tiltænkte, praktiske anvendelsesområde, 4.) hvad Danmarks stilling til de enkelte vedtagne retsakter/forslag er og baggrunden herfor.

Denne artikel dækker disse emner:

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik