L 159 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven.
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort).
Af: Finansminister Bjarne Corydon (S)
Udvalg: Kommunaludvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 21

Til:
finansminister Bjarne Corydon (S)
Dato:
22-05-2012
Samling:
2011-12
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren yde teknisk bistand til formulering af et ændringsforslag til L 159, som giver kommunerne mulighed for selv at bestemme, om de i enkelte tilfælde vælger at behandle en fysisk henvendelse eller papirblanket fra en borger, da det kan koste flere ressourcer, at afvise henvendelsen? Ændringsforslaget er inspireret af KLs forslag til administration af loven som den fremgår af høringsnotatet afsnit 3.3.5. http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l159/bilag/2/index.htm#nav Baggrunden for ændringsforslaget er, at kommunen, ifølge lovforslaget, skal afvise ansøgningen om fritagelse, hvis kriterierne ikke er opfyldte, også selv om det vil være dyrere for kommunen at kommunikere en afvisning til borgeren (L 159 spm 12) http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l159/spm/12/index.htm#endeligt

Endeligt svar

Dokumentdato:
24-05-2012
Modtaget:
24-05-2012
Omdelt:
24-05-2012

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik