L 202 Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 4

Af:
Jan E. Jørgensen (V)
Til:
justitsminister Morten Bødskov (S)
Dato:
23-04-2013
Samling:
2012-13
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren redegøre for, hvordan man vil sikre, at andre EU-medlemsstater opretholder, indfører og overholder de retssikkerhedsgarantier, der skal være med til at sikre den sagsøgtes ret til en retfærdig rettergang og sagsøgtes ret til forsvar? Der henvises til ministeriets svar på høringssvaret fra Advokatrådet i den kommenterede høringsoversigt.

Endeligt svar

Dokumentdato:
02-05-2013
Modtaget:
02-05-2013
Omdelt:
02-05-2013

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik