Forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20130151.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev på protokol 2 KOM (2013) 0151.pdf

Ændret forslag

1_DA_ACT_part1_v3.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
25.03.2013
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2013/0081
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 77, stk. 2, litra b) TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 27-11-2015 kl. 09:00
    Europaudvalget
  • 31-05-2013 kl. 07:00
    Møde i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 5. april 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 31. maj 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik