KOM (2013) 0192, spørgsmål 1

Af:
Holger K. Nielsen (SF)
Til:
erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)
Kopi til:
udenrigsminister Martin Lidegaard ()
Dato:
14-11-2014
Samling:
2014-15 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes oversende et notat, som uddybende beskriver de forventede konsekvenser for dansk og europæisk erhvervsliv af de foreslåede ændringer i de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, jf. ”Forslag om ændring af rådsforordning 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og rådsforordning 579/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab (de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter)”. Ministeren bedes redegøre for de forventede konsekvenser af både Kommissionens forslag samt Formandskabets kompromisforslag. Spørgsmålet stilles som opfølgning på forelæggelsen i Europaudvalget den 14. november (forelæggelse ved handels- og udviklingsministeren på vegne af erhvervs- og vækstministeren).

Denne artikel dækker disse emner:

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik