Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Forordning (EU) nr. 660/2014
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20130516.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2013) 0516.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
11.07.2013
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2013/0239
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 192, stk. 1 TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 06-12-2013 kl. 12:00
    Møde i Europaudvalget
  • 11-10-2013 kl. 11:00
    Møde i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 18. september 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 13. november 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik