L 112 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 14

Af:
Peter Skaarup (DF)
Til:
justitsminister Karen Hækkerup (S)
Dato:
05-04-2014
Samling:
2013-14
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes oplyse, om ministeren i det lovforberedende arbejde har overvejet en ændring af planloven, således der direkte i loven indarbejdes en definition af centrale planmæssige begreber, herunder begreber som ”beboelse”, ”boligområde”, ”erhverv”, ”forening” m.v. Ministeren bedes yde teknisk bistand til formulering af et sådant ændringsforslag til lovforslaget. Der henvises til privatvejsloven, hvor definitioner er indarbejdet i loven.

Endeligt svar

Dokumentdato:
10-04-2014
Modtaget:
10-04-2014
Omdelt:
10-04-2014

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik