Europaudvalget, Alm. del spørgsmål 6

Af:
Peter Skaarup (DF)
Til:
justitsminister Mette Frederiksen (S)
Kopi til:
udenrigsminister Martin Lidegaard ()
Dato:
27-10-2014
Omtrykt dato:
14-11-2014
Samling:
2014-15 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes redegøre for forløbet omkring dommen fra EU-Domstolen i sagen C-278/12 (Atiqullah Adil mod Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel) efter dommens afsigelse den 19. juli 2012. Ministeren bedes herunder redegøre for, hvilke overvejelser man gjorde sig i regeringen omkring sagens udfald. Ministeren bedes endvidere be- eller afkræfte, hvorvidt det er korrekt, at Folketinget ikke blev orienteret om dommen, og i bekræftende fald redegøre for, hvorfor det ikke var tilfældet. Ministeren bedes endelig redegøre for, hvorfor man ikke i svar på spørgsmål nr. 126 af 9. juli 2012 (EUU alm. del), dateret den 21. august 2012, oplyste om, at dommen var blevet afsagt godt en måned tidligere (den 19. juli 2012).

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
26-05-2015
Modtaget:
26-05-2015
Omdelt:
26-05-2015

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik