Møde nr. 5 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 25. september 2015
Mødetidspunkt: kl. 08.15
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Lempelse af restriktive foranstaltninger mod Iran som følge af atomaftalen samt restriktive foranstaltninger over for fire navngivne personer i Burundi

Forelæggelse ved udenrigsministeren

- Vedtagelse


Mødet vil blive genoptaget kl. 10.00 i værelse nr. 2-133 med følgende dagsorden:


2.

Rådsmøde nr. 3410 (konkurrenceevne – indre markeds- og industridelen) den 1. oktober 2015

Forelæggelse ved erhvervs- og vækstministeren


L
3.

Drøftelse af evt. brev til udlændinge-, integrations- og boligministerenL
5.

Orientering om sag vedr. ekspertundersøgelse af implementering af EU-retsakter


L
6.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over det under punkt 2 nævnte møde.
1.

Konkurrenceevnetjek: Økonomisk udvikling og integration af konkurrenceevnen på tværs af alle politikområder

- Præsentation fra Kommissionen og formandskabet - Udveksling af synspunkter


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik