Europaudvalget, EU-note E 25

Samling: 2015-16

EU-note om midlertidig genindførelse af grænsekontrol

Denne artikel dækker disse emner:
Dokumentdato:
15-01-2016
Modtaget:
15-01-2016
Omdelt:
15-01-2016

Fil(er)

Titel
Fortroligt dokument 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 237: Kopi af REU alm. del - bilag 113 vedr. orientering om indførelse af midlertidig grænsekontrol, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 06.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 256: Notat om forlængelse af den midlertidige grænsekontrol samt brev til Kommissionen 13.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 256: Notat om forlængelse af den midlertidige grænsekontrol samt brev til Kommissionen 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 267: Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 240 om EU-kommissionens eventuelle indvendinger mod den danske regerings beslutning om at indføre midlertidig grænsekontrol, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 282: Orienteringsskrivelse, EU-kommissær Dimitris Avramopoulos brev af 15/1-16 samt regeringens svar af 20/1-16 vedrørende forlængelse af grænsekontrol 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 282: Orienteringsskrivelse, EU-kommissær Dimitris Avramopoulos brev af 15/1-16 samt regeringens svar af 20/1-16 vedrørende forlængelse af grænsekontrol 22.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 307: Orienteringsskrivelse om forlængelse af grænsekontrol 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 368: Brevveksling med Kommissionen vedr. forlængelse af den midlertidige grænsekontrol 23.02.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 372: Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 309 om en grænsekontrol ved de indre grænser inden for rammerne af Schengen-reglerne kun kan opretholdes ud over to måneder efter konsultation med EU-kommissionen og de øvrige Schengen-stater, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 405: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets orienteringsskrivelse samt brev til EU-kommissær Dimitris Avramopoulos af 3/3-16 vedr. forlængelse af grænsekontrol 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 489: Orienteringsskrivelse samt brev til EU-kommissær Dimitris Avramopoulos af den 31. marts 2016 vedrørende forlængelse af grænsekontrol 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 512: Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 353 om, hvilke resultater der har været i forbindelse med indførelse af den midlertidige grænsekontrol, fra justitsministeren 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 581: Orienteringsskrivelse samt brev til kommissær Dimitris Avramopoulos af 29/4-16 vedrørende forlængelse af grænsekontrol 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 665: Orienteringsskrivelse samt breve vedrørende tiltrædelse af rådshenstilling om art. 29-grænsekontrol 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 854: Udlændinge-, integrations- og boligministeren brev til Kommissionen vedr. grænsekontrol 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 893: Orientering og samt brev vedr. midlertidige grænseforanstaltninger 22.09.2016
kom (2016) 0635 - Bilag 1: Rapport fra Kommissionen vedr. de 5 lande, der har indført midlertidig grænsekontrol (Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig) 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 48: Orienteringsskrivelse og brev med bilag vedrørende proportionaliteten i grænsekontrollen 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 50: Orienteringsskrivelse samt brev vedrørende forlængelse af grænsekontrollen 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 114: Orienteringsskrivelse samt breve vedrørende forlængelse af grænsekontrollen 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 262: Rapport til Europa-Kommissionen om implementeringen af grænsekontrollen 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 308: Orienteringsskrivelse om regeringens rapportering til Europa-Kommissionen om omfanget og karakteren af den aktuelle grænsekontrol af 18/1-17 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 386: Orienteringsskrivelse samt breve til hhv. Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater vedrørende forlængelse af grænsekontrollen 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 406: Orienteringsskrivelse om regeringens rapportering til Europa-Kommissionen om omfanget og karakteren af den aktuelle grænsekontrol af 22/2-17 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 578: Orienteringsskrivelse og breve vedr. regeringens rapportering til Europa-Kommissionen om omfanget og karakteren af den aktuelle grænsekontrol af 18/4-17 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 648: Orienteringsskrivelse samt breve vedrørende forlængelse af grænsekontrollen 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 750: Orienteringsskrivelse og breve vedr. regeringens rapportering til Europa-Kommissionen om omfanget og karakteren af den aktuelle grænsekontrol af 20/6-17 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 862: Orientering samt breve vedr. regeringens rapportering til EU-Kommissionen og Rådet om grænsekontrol af 30/8-17 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 860: Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 1018 om styrkelse af grænsekontrollen mod Tyskland, fra udlændinge- og integrationsministeren 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 922: Orientering samt breve vedr. regeringens rapportering til EU-Kommissionen og Rådet om grænsekontrol af 21/9-17 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 38: Orienteringsskrivelse samt brev til Europa-Kommissionen vedr. videreførelse af den midlertidige grænsekontrol. 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 63: Breve vedr. regeringens rapportering til Europa-Kommissionen og Rådet om omfanget og karakteren af grænsekontrollen 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 122: Orientering samt breve vedr. den midlertidige grænsekontrol 15.01.2016
kom (2017) 0571 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om reglerne for midlertidigt genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 183: Orienteringsskrivelse og breve vedr. regeringens rapportering til Europa-Kommissionen og Rådet om omfanget og karakteren af grænsekontrollen af 28/11-17 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 321: Regeringens svar på brev af 22/12-17 fra Generaldirektoratet for Migration og Indre Anl. om Danmarks opretholdelse af midlertidig grænsekontrol efter 12/11-17 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 360: Rådets evaluerings- og overvågningsrapport om Danmarks implementering af Schengenreglerne på området vedr. grænsekontrol 15.01.2016
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 582: Orientering og brev om opretholdelse af den midlertidige grænsekontrol indtil den 12/11-18 15.01.2016
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik