KOM (2016) 0470, spørgsmål 14

Af:
Kenneth Kristensen Berth (DF)
Til:
udenrigsminister Kristian Jensen (V)
Dato:
26-09-2016
Samling:
2015-16
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Hvad er ministerens holdning til følgende udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedrørende investorbeskyttelse og tvistbilæggelse mellem investor og stat under EU's handels- og investeringsaftaler med tredjelande: ”Visse specialiserede advokatfirmaer promoverer nu ISDS [Investor State Dispute Settlement] som et vigtigt forudgående værktøj til risikoreduktion, når der foretages investeringer. I en række fremtrædende sager er ISDS blevet et lobbyværktøj, hvor alene truslen om sagsanlæg får det til at løbe koldt ned ad ryggen på lovgiverne og afholder dem fra at gennemføre legitime politikker i offentlighedens interesse. Der er også bekymring for, at ISDS har tiltrukket spekulative investeringer gennem hedgefonde o.l.”? (jf. Den Europæiske Unions Tidende: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5356&from=DA)

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
06-10-2016
Modtaget:
06-10-2016
Omdelt:
06-10-2016

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik