L 150 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
(Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.).
Af: Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 16

Af:
Jakob Sølvhøj (EL)
Til:
børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Dato:
04-04-2017
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Kan ministeren uddybe, hvorfor det ikke anses for at ”have indgribende betydning” for en borger at miste sit tilbud om socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85?

Endeligt svar

Dokumentdato:
19-04-2017
Modtaget:
19-04-2017
Omdelt:
19-04-2017

Fil(er)

Titel
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 5: MFU spm. om, det er ministerens vurdering, at lovforslaget forbedrer retssikkerheden for den gruppe borgere, som på grund af deres funktionsnedsættelse og manglende retssikkerhedsbistand fra deres pårørende og lignende i dag ikke formår at udnytte klagemulighederne i serviceloven, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 6: MFU spm., om ministeren vil tage initiativer, der kan imødegå retssikkerhedsproblemer som følge af mangelfulde eller grænsesøgende kommunale afgørelser for voksne med funktionsnedsættelser, som ikke på egen hånd kan klage til Ankestyrelsen, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 7: MFU spm., om ministeren kan give eksempler på borgere, der falder ind under denne beskrivelse i lovbemærkningerne punkt 2.2.3, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 8: MFU spm. om, at uddybe, hvilke beregninger der ligger til grund for denne vurdering af merudgiften, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 9: MFU spm., om at bekræfte, at landsretsdommen fra maj 2015, omtalt på side 4 i det kommenterede høringsnotat fra Børne- og Socialministeriet, ikke vedrører hjælp efter Servicelovens § 95, stk. 3, men alene hjælp efter Servicelovens § 83, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 10: MFU spm. om, hvor mange BPA-ordninger efter henholdsvis § 95 og § 96 i serviceloven, der var i hvert af årene fra 2009 og frem, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 11: MFU spm. om, hvorvidt det vil påvirke hjælpen til borgere med BPA, såfremt det ikke bliver muligt for virksomhederne at få dækket deres omkostninger til tilsynet gennem administrationsbidraget, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 12: MFU spm., om ministeren vil give sin vurdering af, hvorvidt de ændrede økonomiske betingelser vil betyde en forøgelse af antallet af konkurser blandt virksomhederne på BPA-området, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 13: MFU spm., om årsagen til, at borgere med merudgifter over 2.501 kr. skal dokumentere merudgifterne og ikke som de øvrige borgere, der er omfattet af merudgiftsbestemmelsen, sandsynliggøre udgiften, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 14: MFU spm., om det er ministerens vurdering, at der blandt målgruppen for socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 er en stor andel sårbare borgere, for hvem denne bistand spiller en helt afgørende rolle i deres tilværelse, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 15: MFU spm., om det er ministerens vurdering, at der blandt målgruppen for beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 samt aktivitets- og samværstilbud efter § 104 er en stor andel sårbare borgere, for hvem det pågældende tilbud spiller en helt afgørende rolle i deres tilværelse, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 17: MFU spm. om, hvorfor det ikke anses for at have indgribende betydning for en borger at miste sit tilbud om beskyttet beskæftigelse efter § 103 eller sit aktivitets- og samværstilbud efter § 104, til børne- og socialministeren 04.04.2017
L 150 - 2016-17 - Spørgsmål 18: MFU spm. om der vil være merudgifter forbundet med at lade servicelovens § 85, § 103 og § 104 omfatte af varslingsbestemmelsen på 14 uger, og hvad merudgiften i givet fald vil være beregnet for hver af de tre paragraffer, til børne- og socialministeren 04.04.2017
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik