L 150 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
(Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.).
Af: Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 53

Af:
Jakob Sølvhøj (EL)
Til:
børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Dato:
21-04-2017
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Med henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 18 bedes ministeren oplyse, hvor stor en andel af de påklagede kommunale afgørelser vedrørende henholdsvis § 85, § 103 og § 104, som er enten tilbagevist eller omgjort i Ankestyrelsen, samt redegøre for, hvorfor dette af ministeren anses for at være en meget lille del af afgørelserne.

Endeligt svar

Dokumentdato:
26-04-2017
Modtaget:
26-04-2017
Omdelt:
26-04-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik