Møde nr. 26 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 24. februar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3523 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og socialpolitik) den 3. marts 2017 Dagsordenspunkt 1, 2 og 4 forlægges af beskæftigelsesministeren Dagsordenspunkt 3 forelægges af ministeren for ligestilling


2.

Rådsmøde nr. 3521 (transport, telekommunikation og energi – energidelen) den 27. februar 2017 Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3522 (miljø) den 28. februar 2017 Dagsordenspunkt 1 forelægges af energi-, forsynings- og klimaministeren Dagsordenspunkt 2-4 forelægges af miljø- og fødevareministeren


L
4.

Afrapportering fra udvalgsrejse til Canada den 7.-10. februar 2017 og godkendelse af rejserapport


L
5.

Drøftelse af mulig tidsplan for behandling af beslutningsforslag om CETA


L
6.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-3 nævnte møder.
a.

Prioriterede områder vedrørende beskæftigelses- og socialpolitik: Politisk retning i 2017

- Vedtagelse


I.

Udkast til rådskonklusioner om Den Årlige Vækstredegørelse 2017 og Den Fælles Beskæftigelsesrapport 2017

KOM (2016) 0725


II.

Udkast til Den Fælles Beskæftigelsesrapport

KOM (2016) 0729


b.

Europæisk Semester 2017

- Præsentation ved Kommissionen


I.

Implementering af landespecifikke henstillinger fra 2016


II.

Landerapporter 2017


3.

Rådskonklusioner om styrkelse af færdigheder og kompetencer blandt kvinder og mænd på arbejdsmarkederne i EU

- Vedtagelse


4.

Det sociale trepartstopmøde

- Præsentation ved formandskabet og Kommissionen


Dagsordenspunkt 1 og 4 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Socialministeriet. Dagsordenspunkt 3 hører under ministeren for ligestilling.
1.

Vinterpakken

- Politisk drøftelse


2.

Kommissionens meddelelse om den anden rapport om status over Energiunionen

- Præsentation fra Kommissionen

KOM (2017) 0053


Dagsordenpunkterne hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.
2.

Meddelelse fra Kommissionen om implementeringen af 2030-agendaen: betydning for EU-miljøpolitik

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0739


3.

Det Europæiske semester samt Kommissionens revision af gennemførelsen af miljøreglerne: Fælles udfordringer og en samlet indsats for at levere bedre resultater (EIR)

– Politisk drøftelse

KOM (2016) 0316, KOM (2017) 0063


FO
4.

Cirkulær Økonomi - Affaldspakken

– Tidlig forelæggelse


d.

Ændring af direktiv 2000/53/EC om udrangerede køretøjer, direktiv 2006/66/EC om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

KOM (2015) 0593


Dagsordenspunkt 1 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2-4 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik