Møde nr. 37 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 05. maj 2017
Mødetidspunkt: kl. 8.00
Sted: vær. 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3534 (udenrigsanliggender - handel) den 11. maj 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3535 (udenrigsanliggender) den 15. maj 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3536 (almindelige anliggender) den 16. maj 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
4.

Forslag til direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet Forelæggelse ved kulturministeren

- Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2016) 0596


5.

Modtagelse af deputationer:


a.

Solidaritetsbevægelsen Afrika Kontakt og Miljøbevægelsen NOAH

B 74L
6.

Drøftelse af forslag om samarbejde mellem Europaudvalg og fagudvalg


L
7.

Drøftelse og vedtagelse af rejsedestinationer og rejsedatoer


L
8.

Henvisning af Europa-Kommissionens forslag om revision af barselsdirektivet til nærhedstjek i relevante fagudvalg

KOM (2017) 0253


L
9.


L
11.

Orientering om konklusioner fra parlamentsformandskonferencen vedr. etableringen af en fællesparlamentarisk følgegruppe til Europol


L
12.

Drøftelse og godkendelse af tidsplan for behandling af følgende forslag


a.

B 73 (om forhandlinger med Storbritannien om gensidig sikring af borgeres rettigheder), EL


b.

B 88 (om at afholde vejledende folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse til CETA), EL


c.

B 138 (om genforhandling af rabat for dansk EU-medlemskab), DF


d.

B 144 (om, at regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union midlertidigt bør suspenderes), EL


L
13.

Drøftelse og godkendelse af revideret tidsplan for behandling B 74 (om tiltrædelse af økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og Canada) (af udenrigsministeren)


L
14.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-3 nævnte møder.
2.

Implementering af EU’s frihandelsaftaler

- Orienterende debat


3.

Ændring af EU’s antidumping- og antisubsidieforordning

- Punktet er forelagt for Folketingets Europaudvalg den 7. april 2017 af erhvervsministeren

KOM (2016) 0721


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst

- Orientering om sag ved EU-Domstolen: Udtalelsessag A-2/15 vedrørende frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
2.

EU-Afrika

- Politisk drøftelse/ Evt. Rådskonklusioner

JOIN (2017) 0017


3.

EU’s Østlige Partnerskab

- Politisk drøftelse


4.

Sikkerheds- og forsvarspolitisk implementering af EU’s Globale Strategi

- Politisk drøftelse/ Evt. rådskonklusioner


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
FO
1.

Kommissionens forslag til et obligatorisk åbenhedsregister

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0627


2.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 22.-23. juni 2017 (kommenteret dagsorden)

– Politisk drøftelse


3.

Opfølgning på Det Europæiske Råd

- Statusdrøftelse


4.
5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik