Møde nr. 38 i Europaudvalget

2. Udgave

Mødedato: onsdag den 10. maj 2017
Mødetidspunkt: 5 minutter efter mødet i Det Udenrigspolitiske Nævn, dog tidl. kl. 14.00
Sted: 2-133
Dagsorden2.

Rådsmøde nr. 3533 (landbrug og fiskeri) den 11. maj 2017 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


L
3.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 2 nævnte møde.
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005

– Generel indstilling

KOM (2016) 0134


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Punktet hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik