Møde nr. 44 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk: Pkt. 5 begynder kl. 11.30 og mødet afbrydes kl. 13.00 pga. afstemninger i Salen og genoptages efter behov 20 min. efter afstemningerne

Mødedato: onsdag den 14. juni 2017
Mødetidspunkt: Kl. 09.30
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Fortsat drøftelse og evt. vedtagelse af procesplan for udvalgsaktiviteter ude i landet


2.

Rådsmøde nr. 3551 (udenrigsanliggender) den 19. juni 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3552 (almindelige anliggender) den 20. juni 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


L
4.

Rådsmøde nr. 3553 (almindelige anliggender - artikel 50) den 20. juni 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


L
5.

Kl. 11.30: Samråd med finansministeren om regeringens holdning til Kommissionens udkast til landespecifikke anbefalinger for Danmark og Kommissionens prioriteter for den økonomiske politik i medlemslandene generelt (enslydende spørgsmål er også stillet på FIU alm. del - samrådsspørgsmål AW) (holdes fælles med FIU)

KOM (2017) 0504


FO
6.

Rådsmøde nr. 3549 (økonomi og finans) den 16. juni 2017 Forelæggelse ved finansministeren


FO
7.

Rådsmøde nr. 3559 (økonomi og finans - budget) den 24. juli 2017 Forelæggelse ved finansministeren


FO
8.

Rådsmøde nr. 3550 (miljø – klimadelen) den 19. juni 2017 Forelæggelse ved klima-, energi- og bygningsministeren


L
9.

Orientering om invitation til første Europol JPSG-møde den 9.-10. oktober 2017 i Bruxelles


L
10.

Henvisning af forslag til hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder mv. om oplysninger i forbindelse med det indre marked mv. til nærhedstjek i relevante fagudvalg

KOM (2017) 0257


L
11.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 2-4 og 6-8 nævnte møder.
6.

Rådskonklusioner vedrørende klimaforandringer

- Rådskonklusioner


7.

Eventuelt


L
8.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.
2.

Inter-institutionel aftale om bedre lovgivning - lovgivningsmæssig programmering

- Politisk drøftelse


3.

Præsentation af prioriteterne for Estland, Bulgarien og Østrigs trioformandskab

- Godkendelse


4.

Det Europæiske Semester

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0504, KOM (2017) 0500, KOM (2017) 0501-0527 (øvrige landes nationale reform- og konvergensprogrammer)


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.
L
1.

Forberedelse af Det Europæiske Råd (art. 50) den 22. eller 23. juni 2017

- Politisk drøftelse


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.
FO
3.

Ændring af direktivet om genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0853


6.

Rådskonklusioner om nødlidende lån

- Status


7.

Bekæmpelse af terrorfinansiering

- Præsentation

KOM (2016) 0050


9.

Forberedelse af DER: Landespecifikke anbefalinger mv.

- Godkendelse

KOM (2017) 0504, KOM (2017) 0500, KOM (2017) 0501-0527 (øvrige landes nationale reform- og konvergensprogrammer)


10.

Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten

- Godkendelse

KOM (2017) 0531, KOM (2017) 0529, KOM (2017) 0532, KOM (2017) 0268, KOM (2017) 0530


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


Dagordenspunkt 1 og 2 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 3, 4, 5, 6, 7 og 8 hører under Finansministeriets og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 9 og 10 hører under Finansministeriets ressort.
FO
2.

Revision af EU's finansforordning og ændring af 15 sektorretsakter Forelæggelse ved finansministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0605


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Dagsordenspunktet hører under Finansministeriets ressort.
3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik