KOM (2016) 0861, spørgsmål 4

Af:
Søren Egge Rasmussen (EL)
Til:
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
06-12-2017
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Som opfølgning på forelæggelsen af vinterpakken i Folketingets Europaudvalg den 1. december 2017 anmodes energi-, forsynings- og klimaministeren om en nærmere forklaring på, hvorledes en emissionsstandard på 550 gram CO2 per kWh for produktionsenheder i kapacitetsmekanismer skal forstås i praksis. Er det den maksimale udledning for hver enkelt produceret kWh i et konkret fossilt baseret anlæg, er det en gennemsnitsbetragtning over tid og i givet fald på hvilke beregningsbetingelser? Er det alene el-delen i et kraftvarmeværk, der omfattes, og hvorledes fastsættes el-andelens CO2 da, kan det være emissionen fra en ”blandingsel” fra såvel et kulkraftværk og tilhørende vindmøller/solceller, dvs. hvor en produktionsenhed kan omfatte en gruppe af konkrete anlæg af forskellig type, er det emissionen fra den blandingsstrøm, som løber i et tværnationalt elkabel eller er det noget helt sjette? Der anmodes om eksempler på anlægstyper, der kan indfri emissionsstandarden og hvorledes eksemplerne på anlæg vil ændres, såfremt emissionsstandarden nedsættes til 400 gram CO2 per kWh?

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
19-12-2017
Modtaget:
19-12-2017
Omdelt:
19-12-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik