Forslag til FORORDNING om det indre marked for elektricitet

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) {SWD(2016) 410 final} {SWD(2016) 411 final} {SWD(2016) 412 final} {SWD(2016) 413 final}

Denne artikel dækker disse emner:
Frist for nærhedstjek: 17.05.2017
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om, hvilke positive og negative effekter det vil have at fjerne prisregulering på engrosmarkedet i Danmark som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 7

2017-18

Spm. om, i hvilket omfang det vil påvirke økonomien i solcelleanlæg og landmøller, når der som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet overføres et større økonomisk ansvar til VE-anlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 8

2017-18

Spm. om, hvad det betyder i praksis, at der med forordningen om det indre marked for elektricitet indføres ”en effektiv priszoneinddeling i el-markedet”, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 9

2017-18

Spm. om, hvilke aktuelle danske reguleringer af el-området, som overtages af EU, når forordningen om det indre marked for elektricitet indfører tilpasning af regler for grænseoverskridende handel, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 10

2017-18

Spm. om, hvad det indebærer, at forordningen om det indre marked for elektricitet vil regulere ”tiltag til sikring af et tilstrækkeligt niveau af produktionskapacitet på tværs af Europa", til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 11

2017-18

Spm. om, hvilke effekter det har for transmissionsselskaberne og for forbrugerne, når der med forordningen gennemføres ”ændringer i forhold til transmissionsselskabernes (TSO’ernes) muligheder for anvendelse af indtjening fra internationale el-forbindel, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 12

2017-18

Spm. om, hvad det betyder for business-casen, samfundsøkonomien og for forbrugerne i forhold til den planlagte Viking Link, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 13

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som negativt vil påvirke de danske muligheder for en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 14

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som forhindrer Danmark i at føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 15

2017-18

MFU spm. om, hvorledes implementeringen af forslag til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (KOM (2016) 0864) ændrer i forudsætningerne for udnyttelsen af den nationale investering i elektroniske målere og den tilhørende datahub, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 1

2017-18

MFU spm. om oversendelse af en justeret beregning for samfundsøkonomien for Viking Link baseret på den forudsætning, at det ikke lykkes for regeringen, at det fortsat skal være muligt at anvende flaskehalsindtægter til at nedsætte net tariffer, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 2

2017-18

MFU spm. om implementeringen af vinterpakken set i forhold til en national indsats for elektrificering af varme- og transportsektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 3

2017-18

MFU spm. om, hvorledes en emissionsstandard på 550 gram CO2 per kWh for produktionsenheder i kapacitetsmekanismer skal forstås i praksis, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 4

2017-18

MFU spm. om, hvad implementeringen af vinterpakken konkret betyder for lokale danske vindmølle- og solcelleanlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 5

2017-18

MFU spm. om, hvilke analyser ministeren bygger sine udtalelser på Europaudvalgets møde den 1. december 2017 om at udbygge de internationale forbindelse og koble op internationalt med de stigende mængder grøn el, der bliver produceret, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 6

2017-18

Spm. om, hvornår regeringen agter at forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens ”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, til udenrigsministeren 10.02.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 75

2016-17

 • 07-12-2018 kl. 10:30
  Europaudvalget
 • 15-12-2017 kl. 08:00
  Europaudvalget
 • 01-12-2017 kl. 07:30
  Europaudvalget
 • 23-06-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 24-02-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 03-02-2017 kl. 10:45
  Europaudvalget
 • 25-11-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Fortroligt dokument 23.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 339

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 7/12-18 23.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 340

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 04.12.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 199

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde transport mv. 19/12-18 - energidelen 29.11.2018 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 19/12-18

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Kopi af EFK alm. del - bilag 136: Orientering om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning 29.01.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 339

2017-18

Kopi af notat om energi-, klima- og telerelaterede EU-sager, 1. halvår 2018 25.01.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 322

2017-18

Fortroligt dokument 24.01.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 325

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/12-17 24.01.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 326

2017-18

Fortroligt dokument 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 260

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 261

2017-18

Spm. om, hvilke positive og negative effekter det vil have at fjerne prisregulering på engrosmarkedet i Danmark som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 7

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på spm. 7 om, hvilke positive og negative effekter det vil have at fjerne prisregulering på engrosmarkedet i Danmark som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 16.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 7

2017-18

Spm. om, i hvilket omfang det vil påvirke økonomien i solcelleanlæg og landmøller, når der som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet overføres et større økonomisk ansvar til VE-anlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 8

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på spm. 8 om, i hvilket omfang det vil påvirke økonomien i solcelleanlæg og landmøller, når der som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet overføres et større økonomisk ansvar til VE-anlæg, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 16.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 8

2017-18

Spm. om, hvad det betyder i praksis, at der med forordningen om det indre marked for elektricitet indføres ”en effektiv priszoneinddeling i el-markedet”, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 9

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på spm. 9 om, hvad det betyder i praksis, at der med forordningen om det indre marked for elektricitet indføres ”en effektiv priszoneinddeling i el-markedet”, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 16.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 9

2017-18

Spm. om, hvilke aktuelle danske reguleringer af el-området, som overtages af EU, når forordningen om det indre marked for elektricitet indfører tilpasning af regler for grænseoverskridende handel, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 10

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar spm. på 10 om, hvilke aktuelle danske reguleringer af el-området, som overtages af EU, når forordningen om det indre marked for elektricitet indfører tilpasning af regler for grænseoverskridende handel, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 16.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 10

2017-18

Spm. om, hvad det indebærer, at forordningen om det indre marked for elektricitet vil regulere ”tiltag til sikring af et tilstrækkeligt niveau af produktionskapacitet på tværs af Europa", til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 11

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på spm. 11 om, hvad det indebærer, at forordningen om det indre marked for elektricitet vil regulere ”tiltag til sikring af et tilstrækkeligt niveau af produktionskapacitet på tværs af Europa", fra energi-, forsynings- og klimaministeren 16.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 11

2017-18

Spm. om, hvilke effekter det har for transmissionsselskaberne og for forbrugerne, når der med forordningen gennemføres ”ændringer i forhold til transmissionsselskabernes (TSO’ernes) muligheder for anvendelse af indtjening fra internationale el-forbindel, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 12

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på spm. 12 om, hvilke effekter det har for transmissionsselskaberne og for forbrugerne, når der med forordningen gennemføres ”ændringer i forhold til transmissionsselskabernes (TSO’ernes) muligheder for anvendelse af indtjening fra internationale el-forbindelser, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 16.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 12

2017-18

Spm. om, hvad det betyder for business-casen, samfundsøkonomien og for forbrugerne i forhold til den planlagte Viking Link, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 13

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på spm. 13 om, hvad det betyder for business-casen, samfundsøkonomien og for forbrugerne i forhold til den planlagte Viking Link, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 16.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 13

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som negativt vil påvirke de danske muligheder for en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 14

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på spm. 14 om, hvorvidt der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som negativt vil påvirke de danske muligheder for en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 16.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 14

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som forhindrer Danmark i at føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 15

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på spm. 15 om, hvorvidt der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som forhindrer Danmark i at føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 16.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 15

2017-18

Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 14.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 235

2017-18

Internt dokument 12.12.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 224

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi 18/12-17 - energidelen 07.12.2017 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 18/12-17 - energi

Bilag 1

2017-18

Beslutningsreferat vedr. El-markedsdesignpakken 06.12.2017 Meddelelse

KOM (2016) 0861

Bilag 9

2017-18

MFU spm. om, hvorledes implementeringen af forslag til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (KOM (2016) 0864) ændrer i forudsætningerne for udnyttelsen af den nationale investering i elektroniske målere og den tilhørende datahub, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 1

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på MFU spm. 1 om, hvorledes implementeringen af forslag til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (KOM (2016) 0864) ændrer i forudsætningerne for udnyttelsen af den nationale investering i elektroniske målere og den tilhørende datahub, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19.12.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 1

2017-18

MFU spm. om oversendelse af en justeret beregning for samfundsøkonomien for Viking Link baseret på den forudsætning, at det ikke lykkes for regeringen, at det fortsat skal være muligt at anvende flaskehalsindtægter til at nedsætte net tariffer, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 2

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på MFU spm. 2 om oversendelse af en justeret beregning for samfundsøkonomien for Viking Link baseret på den forudsætning, at det ikke lykkes for regeringen, at det fortsat skal være muligt at anvende flaskehalsindtægter til at nedsætte net tariffer, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19.12.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 2

2017-18

MFU spm. om implementeringen af vinterpakken set i forhold til en national indsats for elektrificering af varme- og transportsektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 3

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på MFU spm. 3 om implementeringen af vinterpakken set i forhold til en national indsats for elektrificering af varme- og transportsektoren, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19.12.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 3

2017-18

MFU spm. om, hvorledes en emissionsstandard på 550 gram CO2 per kWh for produktionsenheder i kapacitetsmekanismer skal forstås i praksis, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 4

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på MFU spm. 4 om, hvorledes en emissionsstandard på 550 gram CO2 per kWh for produktionsenheder i kapacitetsmekanismer skal forstås i praksis, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19.12.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 4

2017-18

MFU spm. om, hvad implementeringen af vinterpakken konkret betyder for lokale danske vindmølle- og solcelleanlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 5

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på MFU spm. 5 om, hvad implementeringen af vinterpakken konkret betyder for lokale danske vindmølle- og solcelleanlæg, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19.12.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 5

2017-18

MFU spm. om, hvilke analyser ministeren bygger sine udtalelser på Europaudvalgets møde den 1. december 2017 om at udbygge de internationale forbindelse og koble op internationalt med de stigende mængder grøn el, der bliver produceret, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0861

Spørgsmål 6

2017-18

KOM (2016) 0861 - svar på MFU spm. 6 om, hvilke analyser ministeren bygger sine udtalelser på Europaudvalgets møde den 1. december 2017 om at udbygge de internationale forbindelse og koble op internationalt med de stigende mængder grøn el, der bliver produceret, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19.12.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0861

Spørgsmål 6

2017-18

Henvendelse af 29/11-17 fra VedvarendeEnergi og NOAH vedr. elmarkedsdirektivet 29.11.2017 Henvendelse

KOM (2016) 0861

Bilag 8

2017-18

Internt dokument 28.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 180

2017-18

Samlenotat vedr. el-markedsdesignpakken 23.11.2017 Notat

KOM (2016) 0861

Bilag 7

2017-18

Fortroligt dokument 22.09.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 930

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 23/6-17 22.09.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 932

2016-17

Kommissionens svar på Folketingets udtalelse om tre forslag til forordninger og et forslag til direktiv om Vinterpakken 10.07.2017 Notat

KOM (2016) 0861

Bilag 6

2016-17

Internt dokument 20.06.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 749

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi (energidelen) 26/6-17 15.06.2017 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 26/6-17

Bilag 1

2016-17

Politisk udtalelse fra Europaudvalget og Energi, Forsynings- og Klimaudvalget af 12. april 2017 om Vinterpakken 10.05.2017 Notat

KOM (2016) 0861

Bilag 5

2016-17

Fortroligt dokument 04.05.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 619

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 31/3-17 04.05.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 620

2016-17

Internt dokument 30.03.2017 Henvendelse

EUU alm. del

Bilag 534

2016-17

Internt dokument 29.03.2017 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 527

2016-17

Fortroligt dokument 20.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 499

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24/2-17 20.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 500

2016-17

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets udtalelse om fire forslag til et fremtidigt elmarkedsdesign 13.03.2017 Notat

KOM (2016) 0861

Bilag 4

2016-17

Fortroligt dokument 13.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 474

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/2-17 13.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 475

2016-17

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets udtalelse om fire forslag til et fremtidigt elmarkedsdesign 13.03.2017 Notat

KOM (2016) 0863

Bilag 4

2016-17

Internt dokument 21.02.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 404

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi (energidelen) 27/2-17 15.02.2017 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 27/2-17

Bilag 1

2016-17

Spm. om, hvornår regeringen agter at forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens ”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, til udenrigsministeren 10.02.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 75

2016-17

Faktaark om et fremtidigt el-markedsdesign 01.02.2017 Notat

KOM (2016) 0861

Bilag 2

2016-17

Brev til Energi-, forsknings- og klimaudvalget om anmodning om udtalelse vedr. et fremtidigt el-markedsdesign 01.02.2017 Notat

KOM (2016) 0861

Bilag 3

2016-17

EU-note om Energiunionens Vinterpakke 01.02.2017 EU note

EU-note

E 16

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016 17.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 302

2016-17

Grund- og nærhedsnotat om det indre marked for elektricitet 20.12.2016 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2016) 0861

Bilag 1

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde (transport, tele og energi) 5/12-16, energidelen 16.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 1-2 og 5/12-16

Bilag 1

2016-17

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik