KOM (2016) 0861, spørgsmål 6

Af:
Søren Egge Rasmussen (EL)
Til:
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
06-12-2017
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Under energi-, forsynings- og klimaministerens forelæggelse af vinterpakken i Folketingets Europaudvalg den 1. december 2017 anførte ministeren flere gange under drøftelsen, at det er sund fornuft at udbygge de internationale forbindelser og koble op internationalt med de stigende mængder grøn el, der vil blive produceret. Hvilke analyser bygger ministeren dette på? Er der foretaget eller vil der blive foretaget beregninger af den samfundsøkonomiske balance mellem eksport af øget grøn el sat overfor øget anvendelse heraf i det danske energisystem, baseret på fremtidige lagringsmuligheder og anvendelser i et mere elektrificeret dansk samfund? Med ”balance” forstås en vurdering af, hvor meget mere grøn el, der skal produceres i Danmark, før det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at eksportere den i forhold til at udnytte det nationalt?

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
19-12-2017
Modtaget:
19-12-2017
Omdelt:
19-12-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik