KOM (2016) 0863, spørgsmål 5

Af:
Søren Søndergaard (EL)
Til:
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
20-12-2017
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministeren oplyse, om der er elementer i forordningsforslaget om oprettelse af et EU-agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER), som negativt vil påvirke de danske muligheder for at føre en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet og udnytte dansk produceret VE-strøm mest muligt som led heri, forstået således at politiske virkemidler, som i dag kan anvendes hertil, ikke er mulige efter forordningens implementering.

Endeligt svar

Dokumentdato:
17-01-2018
Modtaget:
17-01-2018
Omdelt:
17-01-2018

Fil(er)

Titel
kom (2016) 0863 - Spørgsmål 1: Spm. om hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt afstemningsproceduren for de nationale energiregulerende myndigheder i ACER’s Board of Regulators (BoR) ændres, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0863 - Spørgsmål 2: Spm. om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får kompetence til at udarbejde henstillinger og udtalelser på eget initiativ, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0863 - Spørgsmål 3: Spm. om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får tilsynskompetence over regionale driftscentre (ROCs), der skal koordinere drift af el-systemerne, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0863 - Spørgsmål 4: Spm. om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får tilsynskompetence over elektricitetsmarkedsoperatører, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0863 - Spørgsmål 6: Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningsforslag om ACER, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0863 - Spørgsmål 7: Spm. om, hvilke konkrete arbejdsopgaver der ikke længere skal udføres af Energitilsynet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik