Forslag til FORORDNING om oprettelse af Agentur for Energireguleringsmyndigheder (ACER)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur  for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) {SWD(2016) 410 final} {SWD(2016) 411 final} {SWD(2016) 412 final} {SWD(2016) 413 final}

Frist for nærhedstjek: 06.04.2017
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt afstemningsproceduren for de nationale energiregulerende myndigheder i ACER’s Board of Regulators (BoR) ændres, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får kompetence til at udarbejde henstillinger og udtalelser på eget initiativ, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 2

2017-18

Spm. om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får tilsynskompetence over regionale driftscentre (ROCs), der skal koordinere drift af el-systemerne, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får tilsynskompetence over elektricitetsmarkedsoperatører, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningsforslaget om ACER, som negativt vil påvirke de danske muligheder for at føre en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningsforslag om ACER, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 6

2017-18

Spm. om, hvilke konkrete arbejdsopgaver der ikke længere skal udføres af Energitilsynet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 7

2017-18

Spm. om, hvornår regeringen agter at forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens ”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, til udenrigsministeren 10.02.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 75

2016-17

 • 07-12-2018 kl. 10:30
  Europaudvalget
 • 01-06-2018 kl. 08:00
  Europaudvalget
 • 01-12-2017 kl. 07:30
  Europaudvalget
 • 23-06-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 24-02-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Fortroligt dokument 23.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 339

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 7/12-18 23.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 340

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 04.12.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 199

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde transport mv. 19/12-18 - energidelen 29.11.2018 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 19/12-18

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 11.07.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 840

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/06-18 11.07.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 841

2017-18

Notat om EU's Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (ACER) 22.06.2018 Notat

KOM (2016) 0863

Bilag 9

2017-18

Internt dokument 29.05.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 713

2017-18

Samlenotat vedr. transport mv. 11/6-18 - energidelen 24.05.2018 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 7-9/6-18 + 11/6-18

Bilag 4

2017-18

Kopi af EFK alm. del - bilag 136: Orientering om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning 29.01.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 339

2017-18

Kopi af notat om energi-, klima- og telerelaterede EU-sager, 1. halvår 2018 25.01.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 322

2017-18

Fortroligt dokument 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 260

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 21.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 261

2017-18

Spm. om hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt afstemningsproceduren for de nationale energiregulerende myndigheder i ACER’s Board of Regulators (BoR) ændres, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 1

2017-18

KOM (2016) 0863 - svar på spm. 1 om hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt afstemningsproceduren for de nationale energiregulerende myndigheder i ACER’s Board of Regulators (BoR) ændres, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 17.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0863

Spørgsmål 1

2017-18

Spm. om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får kompetence til at udarbejde henstillinger og udtalelser på eget initiativ, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 2

2017-18

KOM (2016) 0863 - svar på spm. 2 om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får kompetence til at udarbejde henstillinger og udtalelser på eget initiativ, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 17.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0863

Spørgsmål 2

2017-18

Spm. om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får tilsynskompetence over regionale driftscentre (ROCs), der skal koordinere drift af el-systemerne, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 3

2017-18

KOM (2016) 0863 - svar på spm. 3 om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får tilsynskompetence over regionale driftscentre (ROCs), der skal koordinere drift af el-systemerne, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 17.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0863

Spørgsmål 3

2017-18

Spm. om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får tilsynskompetence over elektricitetsmarkedsoperatører, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 4

2017-18

KOM (2016) 0863 - svar på spm. 4 om, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får tilsynskompetence over elektricitetsmarkedsoperatører, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 17.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0863

Spørgsmål 4

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningsforslaget om ACER, som negativt vil påvirke de danske muligheder for at føre en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 5

2017-18

KOM (2016) 0863 - svar på spm. 5 om, hvorvidt der er elementer i forordningsforslaget om ACER, som negativt vil påvirke de danske muligheder for at føre en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 17.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0863

Spørgsmål 5

2017-18

Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningsforslag om ACER, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 6

2017-18

KOM (2016) 0863 - svar på spm. 6 om, hvorvidt der er elementer i forordningsforslag om ACER, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 17.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0863

Spørgsmål 6

2017-18

Spm. om, hvilke konkrete arbejdsopgaver der ikke længere skal udføres af Energitilsynet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2016) 0863

Spørgsmål 7

2017-18

KOM (2016) 0863 - svar på spm. 7 om, hvilke konkrete arbejdsopgaver der ikke længere skal udføres af Energitilsynet, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 17.01.2018 Endeligt svar

Svar på KOM (2016) 0863

Spørgsmål 7

2017-18

Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17 14.12.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 235

2017-18

Beslutningsreferat vedr. El-markedsdesignpakken 06.12.2017 Meddelelse

KOM (2016) 0863

Bilag 8

2017-18

Internt dokument 28.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 180

2017-18

Samlenotat vedr. elmarkedsdesignpakken 23.11.2017 Notat

KOM (2016) 0863

Bilag 7

2017-18

Fortroligt dokument 22.09.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 930

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 23/6-17 22.09.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 932

2016-17

Kommissionens svar på Folketingets udtalelse om tre forslag til forordninger og et forslag til direktiv om Vinterpakken 10.07.2017 Notat

KOM (2016) 0863

Bilag 6

2016-17

Internt dokument 20.06.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 749

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi (energidelen) 26/6-17 15.06.2017 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 26/6-17

Bilag 1

2016-17

Politisk udtalelse fra Europaudvalget og Energi, Forsynings- og Klimaudvalget af 12. april 2017 om Vinterpakken 10.05.2017 Notat

KOM (2016) 0863

Bilag 5

2016-17

Internt dokument 30.03.2017 Henvendelse

EUU alm. del

Bilag 534

2016-17

Internt dokument 29.03.2017 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 527

2016-17

Fortroligt dokument 20.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 499

2016-17

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24/2-17 20.03.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 500

2016-17

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets udtalelse om fire forslag til et fremtidigt elmarkedsdesign 13.03.2017 Notat

KOM (2016) 0863

Bilag 4

2016-17

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets udtalelse om fire forslag til et fremtidigt elmarkedsdesign 13.03.2017 Notat

KOM (2016) 0861

Bilag 4

2016-17

Internt dokument 21.02.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 404

2016-17

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi (energidelen) 27/2-17 15.02.2017 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 27/2-17

Bilag 1

2016-17

Spm. om, hvornår regeringen agter at forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens ”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, til udenrigsministeren 10.02.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 75

2016-17

Brev til energi-, forsknings- og klimaudvalget om anmodning om udtalelse vedr. et fremtidigt el-markedsdesign 02.02.2017 Notat

KOM (2016) 0863

Bilag 3

2016-17

Faktaark om et fremtidigt el-markedsdesign 01.02.2017 Notat

KOM (2016) 0863

Bilag 2

2016-17

EU-note om Energiunionens Vinterpakke 01.02.2017 EU note

EU-note

E 16

2016-17

Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder 20.12.2016 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2016) 0863

Bilag 1

2016-17

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik