L 146 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven.
(Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.).
Af: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 41

Af:
Josephine Fock (ALT)
Til:
sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)
Dato:
02-03-2018
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes uddybende redegøre for rækkevidden af de beføjelser som den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse giver ministeren til at fastsætte regler, der forpligter bestemte aktører til – uden patientens samtykke - at videregive genetiske og helbredsmæssige oplysninger til Nationalt Genom Center.

Endeligt svar

Dokumentdato:
13-04-2018
Modtaget:
13-04-2018
Omdelt:
15-04-2018

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik