L 193 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension.
(Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 19

Af:
Jette Gottlieb (EL)
Til:
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Dato:
26-04-2018
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Forventer ministeren, at de foreslåede ændringer vil medføre flere tilkendelser af førtidspensioner til de grupper, der allerede i bemærkningerne til L 53 af 1. november 2012 (om reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) blev nævnt som grupper, hvor der stadig skulle kunne tilkendes førtidspension uden forudgående ressourceforløb, f.eks. personer med udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller alvorlige lidelser, hvor medicinske behandlingsmuligheder er udtømte, og hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt accelererende? Vil ministeren oplyse, hvordan udviklingen i tilkendelse af førtidspension har været for disse grupper siden reformens ikrafttræden?

Endeligt svar

Dokumentdato:
08-05-2018
Modtaget:
08-05-2018
Omdelt:
09-05-2018

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik