Møde nr. 14 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 07. december 2018
Mødetidspunkt: Kl. 10.30
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3662 (udenrigsanliggender) den 10. december 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


UDG
2.

Forslag til forordning om oprettelse af instrument for før tiltrædelsesbistand 2021-2027 (IPA III)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0465


FO
3.

Rådsmøde nr. 3663 (almindelige anliggender) den 11. december 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Rådsmøde nr. 3665 (transport, telekommunikation og energi – energidelen) den 19. december 2018 Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


FO
5.

Rådsmøde nr. 3666 (miljø – klimadelen) den 20. december 2018 Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


L
6.

Drøftelse af kommende MEP-møder


L
7.

Drøftelse af Folketingets prioriterede sager i 2019, herunder udvælgelse af sager til nærhedstjek


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1, 3-5 nævnte møder.
1.

MFF 2021-2027

- Politisk drøftelse/Status

KOM (2018) 0321, KOM (2018) 0326, KOM (2018) 0327, KOM (2018) 0323, KOM (2018) 0325, KOM (2018) 0322


3.

Opfølgning på møder i Det Europæiske Råd

- Status


FO
7.

Forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0372


8.

Præsentation af prioriteterne for Rumænien, Finland og Kroatiens trioformandskab

- Præsentation


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets ressort. De øvrige dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

Ren energi-pakken


2.

Forordningsforslag om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (CEF)

- Orientering fra formandskabet om status

KOM (2018) 0438


3.

En europæisk strategisk langsigtet vision for en moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

- Præsentation - Udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0773


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Punkterne hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.
FO
1.

Forslag om fastsættelse af præstationsnormer for tunge køretøjers CO2-emissioner

- Generel indstilling

KOM (2018) 0284


2.

En europæisk strategisk langsigtet vision for en moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0773


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik