Møde nr. 27 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk nye lukkede punkter og bilag

Mødedato: mandag den 11. marts 2019
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Samråd med finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren om det danske nationale reformprogram og konvergensprogram 2019 (enslydende samrådsspørgsmål er også stillet på FIU alm. del - samrådsspørgsmål W) (fælles med Finansudvalget)


2.

Rådsmøde nr. 3678 (økonomi og finans) den 12. marts 2019 Forelæggelse ved finansministeren


FO
3.

Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre Forelæggelse ved finansministeren

- Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0630


L
4.

Rådsmøde nr. 3679 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 15. marts 2019 Punkt 5 er lukket Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren


L
5.

Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af B 68 (om beskatning af EU-ansattes løn) (EL)


L
6.

Drøftelse af B 39 (om EU's udbudsregler vedr. virksomheder i skattely) (EL)


L
7.

Orientering om opdatering af standardmandat om foderstofferL
9.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 2 og 4 nævnte møder.
1.

Forslag om punktafgiftspakke

- Generel indstilling

KOM (2018) 0341, KOM (2018) 0349, KOM (2018) 0346


5.

Opfølgning på de landespecifikke anbefalinger fra 2018 samt reformer og indsats vedr. investeringer

- Præsentation ved Kommissionen og politisk drøftelse

KOM (2019) 0150


7.
8.

Forslag til fremme af SMV-vækstmarkeder

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet 12. marts 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0331


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 2, 3 og 6 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4, 7 og 8 hører under Finansministeriets og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under Finansministeriets ressort.
1.

Den sociale dimension af Europa efter 2020

- Udveksling af synspunkter


2.

Det Europæiske Semester 2019

- Udveksling af synspunkter/ vedtagelse

KOM (2018) 0761, KOM (2018) 0770, KOM (2019) 0150


3.
4.

Eventuelt


L
5.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1 og 2 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Udenrigsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik