Godkendelse af aftaler om netting (»contractual netting«)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/10/EF af 21. marts 1996 om ændring af direktiv 89/647/EØF for så vidt angår de kompetente myndigheders godkendelse af aftaler om netting (»contractual netting«)

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 085 Af 03/04/1996 S. 0017 - 0021

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2013) 0018

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik