Fortegnelsen over undtagne kreditinstitutter

Rådets direktiv 96/13/EF af 11. marts 1996 om ændring af artikel 2, stk. 2, i direktiv 77/780/EØF for så vidt angår fortegnelsen over undtagne kreditinstitutter

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 066 Af 16.03.1996 S. 0015 - 0016

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik