Direktiv om sikkerhedsnormer mod de farer som er forbundet med ioniserende stråling

Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 159 af 29. juni 1996, s. 1

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Direktivet på hjemmesiden for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Læs også Kommissionens rapport 1998 om gennemførelsen af direktivet - KOM (1998) 0087

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik