Maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester

Rådets direktiv 96/33/EF af 21. maj 1996 om ændring af bilagene til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF vedrørende fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn og levnedsmidler af animalsk oprindelse

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 144 Af 18.06.1996 S. 0035 - 0038

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik