Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater

Kommissionens Direktiv 96/65/EF af 11. oktober 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling for fjerde gang af Rådets direktiv 88/379/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater og om ændring af direktiv 91/442/EØF om farlige præparater, hvis emballage skal være forsynet med børnesikrede lukninger

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 265 Af 18.10.1996 S. 0015 - 0017

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik